Пратите нас и

  на Фејсбуку

  • Facebook


 О УДРУЖЕЊУ

     Удружење ветерана и бораца ''ОРЛОВИ'' (УВиБ) је друштвена организација   ветерана,   бораца, ратних војних инвалида, заробљених бораца одбрамбено   ослободилачких ратова   српског народа са подручја земаља насталих распадом   СФРЈ.
 Удружење ''ОРЛОВИ'' је невладина, нестраначка и интересна организација чије се   организовање, програмски циљеви и дјеоловање заснива на демократским   принципима.


    Удружење ветерана и бораца ''ОРЛОВИ'' регистровано је у Основном суду у Бања   Луци 20.   08. 2002. године са својством правног лица и правом дјеловања на подручју   Републике   Српске. Упис у регистар удружења грађана извршен је код Основног суда   у Бања Луци под   бројем  F-1-212/02 са основним циљем и задацима:


 * заштита права и интереса ветерана, бораца, инвалида, жртава рата и породица                        погинулих, заробљених и несталих бораца;          
 * пружање информација и упустава за потпуније и ефикасније остваривање права;
 * афирмација истине  о одбрамбено-ослободилачком карактеру рата,
 * борба за очување трајног мира,
 * пружање подршке и сарадња са свим институцијама које се баве искорјењивањем                    корупције, организованог криминала и тероризма;               
 * оснивање спортских и рекреативних клубова;
 * очување породице, традиције и културе српског народа;

 * инсистирање на законском стварању услова за здраствену заштиту и   рехабилитацију,            осигурање чланова удружења, стамбену изградњу, хуманитарне и   социјалне активности и      сл.
 

 РЕПУБЛИКА   СРПСКА
 УДРУЖЕЊЕ   ВЕТЕРАНА   И   БОРАЦА ''ОРЛОВИ''
 Бања Лука,

 

Владике   

 Платона бр. 3, 

 канцеларија бр. 31

 

 тел. 065/750 - 444

 

 Ж.Р.555-007- 00225415- 05

 Новa банкa,

 

е-mail   uviborlovi@gmail. com